KCT logo

Pěší trasy se startem v Kostelci nad Labem

"Podzimní stezka Polabím"

1. – 9,5 km : Start na náměstí v „Kafárně“ – doprava k MěÚ – doprava na zelenou TZ k hasičárně a po zelené TZ pod kostelem Sv.Martin – doleva pod kasárnami po „Poutní cestě Blaník – Říp“ - zvonička Záryby – doleva na břeh Labe a doprava stále po zelené TZ po břehu až do Brandýsa n.L. – stále po zelené TZ až k mostu přes Labe – doleva přes most a stále po zelené TZ do Staré Boleslavi - cca 450 m za zdymadlem po pravé straně je jídelna „U Karla IV.“ a za ní ve dvoře v tělocvičně je CÍL.

1. – 9,5 km :klikněte na ikonu pro zobrazení trasy na mapach cz


2. – 16 km :klikněte na ikonu pro zobrazení trasy na mapach cz

2. – 16 km : Start na náměstí v „Kafárně“. Až do Záryb shodné s trasou č.1 – u Zvoničky sejít ze zelené TZ, odbočit doprava a pokračovat přes silnici Brandýs – Kostelec do Polerad (lze i po pravé souběžné polní cestě) – v Poleradech u OÚ odbočit doprava a po 100 m doleva na silnici a dále komunikaci, která vede směr Veliký Brázdim – na polní křižovatce za lesíkem zvolit levou polní cestu po níž dojít k silnici – tu přejít a stále rovně pokračovat k silnici Brandýs - Starý Brázdim – na ní odbočit doprava a po 100 m odbočit doleva na žlutou TZ, která vás dovede na KONTROLU v místě zvané KUCHYŇKA – z ní pokračovat po žluté TZ směr Cvrčovice – po 1 km odbočit doleva na cyklotrasu č.8196 – dojít k silnici do POPOVIC , kterou přejít a napojit se v přímém směru na červenou TZ (Svatojakubská cesta – Žitavská) – po ní dojít až do Brandýsa , projít městem k mostu přes Labe – přejít přes most po zelené TZ do Staré Boleslavi - cca 450 m za zdymadlem po pravé straně je jídelna „U Karla IV.“ a za ní ve dvoře v tělocvičně je CÍL.


3. – 26,5 km : Start na náměstí v „Kafárně“ – doleva – projít v přímém směru celé město až k železničnímu přejezdu – odbočit doleva a pokračovat po silnici do Polerad – projít obec a 100 m před OÚ odbočit doprava na silnici a dále komunikaci, která vede směr Veliký Brázdim – na polní křižovatce za lesíkem zvolit levou polní cestu po níž dojít k silnici – tu přejít a stále rovně pokračovat k silnici Brandýs - Starý Brázdim – na ní odbočit doprava a po 100 m odbočit doleva na žlutou TZ, která vás dovede na KONTROLU v místě zvané KUCHYŇKA – odtud se vrátit po žluté TZ do obce a pokračovat po ní přes Nový Brázdim až k silnici do Miškovic – tu přejít a po 50 m odbočit ze žluté TZ doleva a přes Zlatý kopec dojít do Přezletic – na křižovatce na začátku obce jít rovně až ke žluté TZ – odbočit po ní doleva a dojít k zámku CTĚNICE, kde si obstaráte kontrolní razítko – vrátíte se 200 po žluté TZ zpět a odbočíte doprava – po žluté TZ dojdete až do Vinoře k silnici Brandýs - Kbely – tu přejdete v přímém směru do ulice Telčická a na jejím konci odbočíte doleva do ulice v Podskalí, kde se napojíte na červenou TZ – po ní dojdete až ke zřícenině hradu Jenštejn (kontrolní razítko v pokladně) – pokračovat po červené TZ do Dřevčic kolem tvrze až na samotný konec Popovic – tady odbočit na červenou TZ (Svatojakubská cesta – Žitavská) – po ní dojít až do Brandýsa , projít městem k mostu přes Labe – přejít přes most po zelené TZ do Staré Boleslavi - cca 450 m za zdymadlem po pravé straně je jídelna „U Karla IV.“ a za ní ve dvoře v tělocvičně je CÍL.

3. – 26,5 km :klikněte na ikonu pro zobrazení trasy na mapach cz